Avskoging og dens virkning på klimaendringer

March 13

Avskoging og dens virkning på klimaendringer


Avskoging er et problem sentralt i den videre utviklingen av global oppvarming. Avskoging fungerer på en rekke ulike måter å fremskynde prosessen med global oppvarming, for eksempel ved å frigjøre karbon i luften når skog er brent. Det kan også bidra til å krysse ulike vippepunkter, for eksempel i Amazonas, der det er for mye avskoging kan ha drastiske effekter på hele økosystemet.

Carbon fra Burning

Når skogen er hugget ned, er veden ofte ikke brukt på en konstruktiv måte, men brant for liten eller ingen hensikt. Svedjebruk jordbruk, for eksempel, er en populær teknikk for å fjerne landbruks plass der skogen blir hogd ned og deretter brent. Asken hjelper gjødsle jorda, men ofte jord i landet som ble ryddet er uegnet for jordbruk etter noen år, og bøndene vil da skaffe seg en ny skår av jordbruksareal ut av skogen, forlater avskoget og ernæringsmessig utarmet jord i sin våkne.

Mindre karbonopptak

Skog er også en stor bidragsyter til den prosess som kalles biosequestration, som er fangst og lagring av karbondioksid med levende planter. En levende skogen kan beslaglegge store mengder karbondioksid på denne måten, men når skogen hugges at kapasiteten dør med det og mindre karbon kan trekkes ut av atmosfæren gjennom biosequestration. Dette betyr da at det er en større total av karbon i atmosfæren bidrar til global oppvarming.

Tipping Points

Avskoging kan også føre til at økosystemer å gå forbi vippepunkter, hvoretter positive tilbakemeldinger looper ta kontroll og økosystemet er radikalt endret uansett hva mennesker gjør. Regnskogen i Amazonas, for eksempel, er antatt å ha et vippepunkt som finnes på om lag 20 prosent avskoging, ifølge en Verdensbanken Studies rapporten. Etter at 20 prosent mark er nådd, positive tilbakemeldinger looper ta over og en projeksjon fra den samme rapporten sier at Amazon vil nå en ny likevekt som Savannah-type økosystem. Per november 2010, som da rapporten ble publisert, Amazon avskoging sto på rundt 17-18 prosent.

Effekter på andre naturlige systemer

Avskoging påvirker også den globale oppvarmingen indirekte ved å ha effekter på andre naturlige systemer. Når trær er fjernet, for eksempel, reduseres vanninnholdet i jorden. Jorden tørker ut, noe som kan føre til mindre sammenhengende jord, forørkning, flom og jordskred. Med miljøspørsmål som avskoging er det nødvendig å ta en bred titt på hvordan andre naturlige systemer kan bli påvirket. Miljøet er sterkt sammenvevd, og noe sånt som avskoging skjer aldri i isolasjon.


© 2020 stagecoachflorists.com | Kontakt oss: webmaster# stagecoachflorists.com